کالیبراسیون pH متر

pH مترها دستگاه هایی هستند که در انواع و اندازه های مختلف تولید شده و برای نشان دادن pH مایعات مختلف که همان سطح اسیدی و قلیایی بودن آنها است به کار می روند. کالیبراسیون در منظر علمی به معنای قیاس یک ابزار اندازه گیری با یک استاندارد جهانی و مورد تایید علم است که باعث تعیین میزان خطای آن ابزار اندازه گیری می شود. برای جلوگیری از خطاهای اندازه گیری، بهتر است 2  بار در ماه از کالیبراسیون pH متر اطمینان حاصل کنید. همچنین توصیه می شود pH متر در موارد زیر کالیبره شود:

هنگام استفاده از الکترود جدید
پس از اندازه گیری محلول قوی (اسیدی و بازی قوی)
عدم استفاده از الکترود برای مدت طولانی
پس از تمیز شدن الکترود
نیاز به اندازه گیری دقیق در نمونه های حساس

کالیبراسیون دستگاه pH متر
کالیبراسیون دستگاه pH متر

مراحل کالیبراسیون

پس از روشن کردن دستگاه، الکترود را با آب مقطر شستشو دهید. سپس بافرها را آماده کنید. به طور کلی برای کالیبراسیون pH متر به بیش از یک بافر نیاز خواهید داشت. یک بافر خنثی با pH 7 و دیگری با pH نزدیک به نمونه (pH 4یا ۹.۲۱). بافرهای با pH بالاتر (۹.۲۱) برای اندازه گیری بازها مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که بافرهای با pH پایین (4) برای اندازه گیری نمونه های اسیدی استفاده می شوند.

  1. الکترود را در بافر با pH 7 قرار دهید و شروع به خواندن کنید. دکمه اندازه گیری یا کالیبراسیون را فشار دهید تا سنجش pH پس از قرار گرفتن الکترود در بافر شروع شود.
  2. pH را تنظیم کنید. پس از اینکه یک عدد ثابت مشاهده کردید، با فشار دادن بار دوم دکمه اندازه گیری، pH متر را روی مقدار pH بافر تنظیم کنید. اگر بافر خود را قبل از اندازه گیری هم زدید، حتماً همه بافرها و نمونه های دیگر را به همین ترتیب هم بزنید.
  3. الکترود را با آب مقطر بشویید.  سپس آن را با دستمال بدون پرز مانند Kim Wipes یا Shur Wipes خشک کنید.
  4. الکترود را در بافر مناسب نمونه خود قرار دهید و شروع به خواندن کنید. دکمه اندازه گیری را فشار دهید تا هنگامی که الکترود در بافر قرار گرفت بتوانید میزان pH را بخوانید.
  5. بار دوم pH را تنظیم کنید. پس از اینکه عدد تثبیت شد، با فشار دادن دکمه اندازه گیری، pH متر را روی مقدار pH بافر تنظیم کنید.
  6. الکترود را بشویید. برای شست و شو می توانید از آب مقطر استفاده کنید. از یک پارچه بدون پرز مانند Kim Wipes یا Shur Wipes در بین بافرها برای خشک کردن الکترود استفاده کنید.

محلول های بافری کالیبراسیون

معمولا محلول های بافر مخصوص کالیبراسیون دستگاه pH متر برای شناسایی بهتر با رنگ های زیر ساخته می شوند:

pH 4 با رنگ قرمز یا صورتی (اسیدی)
pH 7 با رنگ سبز با زرد (خنثی)
pH 9 یا pH 10 با رنگ آبی (بازی)

بافرهای کالیبراسیون دستگاه pH متر
بافرهای کالیبراسیون دستگاه pH متر