طرز تهیه معرف های پرکاربرد آزمایشگاهی

محلول معرف بندیکت (شناساگر گلوکز )

طرز تهیه: ۱۷۳ گرم نیترات سدیم – ۱۰۰ گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در ۸۰۰ میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم را به ۸۵۰ میلی لیتر برسانید. ۳/۱۷ گرم سولفات مس را در ۱۰۰ میلی لیتر آب جداگانه حل کنید سپس آن رادر حالی که مرتبا هم میزنید در محلول اول بریزید. وسپس حجم را به یک لیتر برسانید.

محلول معرف لوگل

طرز تهیه: ۶ گرم یدید پتاسیم (یدور پتاسیم) را در ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده بلورهای ید (3 گرم) را به آن بیفزایید و آن‌گاه به کمک آب مقطر حجم را به یک لیتر برسانید لازم است محلول مزبور ۲۴ ساعت قبل از به کار بردن تهیه شود چون ید به آرامی در آب حل می شود.

محلول معرف فهلینگ (معرف هیدارتهای کربن)

ساخت محلول A:  ابتدا ۶/۳۴ گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل کرده حجم را به ۵۰۰ میلی لیتر برسانید (اگر محلول کدر بود، یکی دو قطره اسید سولفوریک غلیظ روی آن بریزید.) برای تسهیل حل شدن کمی محلول را گرم کنید.

ساخت محلول B:  باید ۷۷ گرم سود+۱۷۵ گرم تارترات سدیم پتاسیم (نمک راشل) را در ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کنید این دو محلول باید جدا از هم ذخیره شوند و به هنگام استفاده شدن به حجمهای مساوی با هم مخلوط شوند.

معرف های آزمایشگاهی پرکاربرد

محلول معرف بیوره (معرف پروتئینها)

طرز تهیه: به یک لیتر محلول سود ۱۰ درصد ۲۵ میلی لیتر محلول سولفات مس ۳ درصد بیفزائید. (۳ گرم سولفات مس را به ۱۰۰ میلی لیتر آب اضافه کنید محلول ۳ درصد ساخته خواهد شد) این محلول در صورت ماندن خراب می شود پس باید تازه تهیه شود.

محلول معرف بلو دو متیلن (برای رنگ آمیزی بافتهای مرده )

طرز تهیه: محلول ذخیره ۴۸/۱ گرم ماده ی خشک را به ۱۰۰ میلی لیتر الکل ایزوپروپیل اضافه کنید محلول کار، محلول ذخیره را باید به نسبت ۱ به ۱۰ رقیق کرد (۱۰ میلی لیتر محلول با ۹۰ میلی لیتر آب مقطر).

محلول معرف سودان (برای رنگ آمیزی چربیها)

طرز تهیه: ۵۰ میلی لیتر استون را به ۵۰ میلی لیتر الکل ۷۰ درصد بیفزائید و سپس سودان را تا رسیدن به حد اشتعال در محلول حاصله بریزید بدین ترتیب محلولی ۲/۰ درصد فراهم می آید.

محلول معرف برم تیمول بلو (معرف CO2)

طرز تهیه: ۵/۰ گرم برم تیمول بلو را در ۵۰۰ میلی لیتر آب حل کنید سپس یک قطره آمونیاک به آن بیفزایید تا رنگش آبی تیره شود (محلول ذخیره است) برای ساختن محلول ۲۰ قطره در یک لوله آزمایش کافی است.

محلول معرف کریستال ویوله (باکتری شناسی)

طرز تهیه: ۱۴ گرم کریستال ویوله را در ۱۰۰ میلی لیتر الکل ایزو پروپیل ۹۵ درصد حل کنید ومحلول را ۲ روز به حال خود بگذارید، سپس محلول را صاف کنید. این محلول ذخیره است. برای استفاده در باکتری شناسی، محلول را تا ۱۰ برابر با آب رقیق کنید.

محلول معرف رینگر (برای نگهداری بافتهای زنده) مانند قورباغه

طرز تهیه: ۳/۰ گرم کلرید کلسیم – ۲۵/۰ گرم کلرید پتاسیم- ۵/۶ گرم کلرید سدیم این موارد را یک لیتر آب مقطر حل کنید.

محلول معرف استو کارمن

طرز تهیه: ۴۵ میلی لیتر اسید استیک – ۱ گرم کارمن – ۵۵ میلی لیتر آب مقطر: کارمن را با استیک اسید مخلوط کنید و آب بیفزایید مخلوط را تا درجه ی جوش برسانید. سپس سرد و صاف کنید.

محلول معرف گیمسا (جهت مشاهده ی گلبرگهای سفید خون)

طرز تهیه: ۳ گرم پودر گیسما را در ۳۵۰ سی سی تا ۳۷۵ سی سی متانول کاملاً حل کنید سپس ۱۵۰ سی سی گلسیرین به آن اضافه کنید و به مدت ۱۲ ساعت در حرارت ۳۷ درجه قرار دهید.

محلول معرف کارمن زاجی (برای رنگ آمیزی بافت‌های گیاهی)

طرز تهیه: ۱ گرم پودر کارمن را با ۴ گرم زاج آمونیاکی مخلوط ودر ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم محلول را ۲۰ دقیقه جوشانده ومدت ۱۲ ساعت آن را بی حرکت می گذاریم، سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار می دهیم در صورتی که به مقدار زیاد از این محلول تهیه شود یا بخواهیم مدتی آن را نگه داریم برای جلوگیری از کپک زدگی چند بلور فنیک اسید را در لوله ی آزمایش ریخته و در حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگی مزبور اضافه می کنیم.

محلول معرف فنل فتالئین (معرف بازها)

طرز تهیه: در محیط بازی قرمز ارغوانی می شود. فنل فتالئین را می توان به نسبت ۵۰ به ۵۰ در آب والکل حل کرد.

فرمل ۵ درصد ( تثبیت کننده و نگهداری کننده بافت)

طرز تهیه: فرمل تجارتی معمولاً ۴۰ درصد است لذا برای تهیه ی محلول فرمل ۵ درصد، ۵ قسمت از فرمل تجارتی را با ۳۵ قسمت آب مقطر مخلوط کنید محلول ۵ درصد حاصل شود.