طرز تهیه معرف های پرکاربرد آزمایشگاهی محلول معرف بندیکت (شناساگر گلوکز ) طرز تهیه: ۱۷۳ گرم نیترات سدیم – ۱۰۰ گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در ۸۰۰ میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم…