تانک ازت چیست؟ تانک ازت محفظه‌ای برای نگهداری نیتروژن مایع است. تانک نیتروژن کاربردهای مختلفی در صنایع و آزمایشگاه‌های بالینی و تحقیقاتی دارد. از این تانک برای ایجاد برودت و منجمد کردن مواد و وسایل متعدد استفاده می‌شود. نیتروژن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که…