الکترود چیست؟ الکترود، هادی الکتریکی است که در تماس مستقیم با الکترولیت است. در الکترود، انتقال حامل‌های بار الکتریکی (الکترون‌ها یا یون‌ها) از جامد به محلول‌های الکترولیت، مذاب، و همچنین به گازها یا در خلاء انجام می‌شود. الکتروشیمیدانان اغلب به الکترودها به عنوان کل سیستم…